Câu hỏi thường gặp

Nội dung của các câu hỏi thường gặp đều mang tính chất thông tin. Giá thực tế cho các dịch vụ và tất cả các điều khoản bạn có thể tìm thấy trên trang chủ của mỗi bên cho vay.

Chúng tôi là ai?

Vay tiền nhanh online là gì?

Nhận tiền vào tài khoản như thế nào và sau bao lâu?

Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Để có được khoản vay cần những điều kiện gì?

Tôi phải làm gì nếu bị từ chối khoản vay?

Tôi có thể trả nợ sớm hơn ngày đến hạn không?

Lãi suất hàng năm APR?

Phải làm gì nếu tôi không thanh toán đúng hạn được?

Trang chủ của Vayonline123.vn không phải là bên cho vay và không cho vay. Tất cả những bên cho vay được so sánh đều có giấy phép tổ chức tín dụng. Dịch vụ này phù hợp với mọi đối tượng, cho bất kỳ mục đích nào, nó có thể được sử dụng bởi cả khách hàng cá nhân cũng như bởi doanh nghiệp.